En av de viktigaste böcker som någonsin skrivits. En inspirerande berättelse om den största utmaningen i mänsklighetens historia, en transformation till en hållbar värld på en stabil planet.

Dubai
Sarawak
Borneo

"För att alla människor idag och i framtiden ska kunna leva väl krävs ett förändrat förhållningssätt till utveckling. Inte tillväxt utan gränser. Inte gränser för tillväxt – utan hållbar utveckling inom planetens gränser."

Vi befinner oss i antropocen – människans tidsålder – en ny geologisk era där vi människor påverkar planeten Jorden i allt större utsträckning. Om vi fortsätter som om ingenting har hänt, kan vi komma att passera en punkt bortom vilken det inte finns någon återvändo – där ekosystem kollapsar och vår framtida välfärd hotas i grunden. Johan Rockström, en av världens ledande experter på hållbar utveckling, och världsfotografen Mattias Klum berättar i denna bok om de utmaningar som människan står inför – och de rika möjligheter som finns för mänskligheten att i välstånd leva i samklang med naturen. Vi har allt att vinna på att återkoppla oss till naturen och skapa välfärd för alla inom planetens gränser. Det är en hoppets och möjligheternas resa.

FÖRFATTARNA

Johan Rockström

Johan Rockström är professor i miljövetenskap med inriktning mot vattenresurser och global hållbar utveckling vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre. Som internationellt erkänd forskare inom hållbarhetsfrågor har han lett det vetenskapliga arbetet med att utveckla ramverket för planetens hållbara gränser. ett alltmer etablerat koncept som i dag ses som en förutsättning för människans välstånd i antropocen. Han är rådgivare åt flera av världens regeringar och affärsnätverk samt vid internationella politiska processer, och har därtill publicerat flera böcker och över hundra vetenskapliga artiklar. Han utsågs år 2009 till Årets svensk, och blev framröstad till Sveriges miljömäktigaste person 2012 och 2013.

Mattias Klum

Mattias Klum är frilansfotograf, natur- och dokumentärfilmare samt författare och föreläsare. Sedan 1986 har han på ett personligt och konstnärligt sätt porträtterat och beskrivit utrotningshotade arter, hotade naturliga miljöer och etniska minoriteter över hela världen. År 1997 började han skriva artiklar och ta omslagsbilder till National Geographic. Han har även utsetts till ambassadör för Internationella naturvårdsunionen och Världsnaturfonden, samt Young Global Leader av World Economic Forum. Mattias undervisar vid Stockholm Resilience Centre, har fått titeln Fellow vid National Geographic Society och Linnésällskapet i London. År 2013 utsågs han till hedersdoktor vid Stockholms universitet. Detta är Mattias trettonde bok.

VÅRA TIO VIKTIGASTE BUDSKAP

1. ÖPPNA ÖGONEN

Siffrorna är överväldigande. Planeten pressas hårdare än någonsin. Alltför många skogar avverkas. Alltför många fiskar dras upp ur haven. Alltför många arter utrotas. Vår jord misshandlas av människan på alla håll och kanter. Växthusgaser. Havsförsurning. Kemiska föroreningar. Vi har nu nått en punkt där vår framtid är i fara. För första gången i människans historia kan vi ha drivit planeten för långt.

2. KRISEN ÄR GLOBAL OCH AKUT

Det har gått så fort. På bara två generationer har människan raserat Jordens förmåga att fungera stabilt och förutsägbart. Vi har gått från att vara en liten värld på en stor planet till en stor värld på en liten planet. Jorden slår nu tillbaka med miljökatastrofer som påverkar världsekonomin. Vi står mitt i skärningspunkten, vårt hem förändras och framtiden är beroende av vad vi gör härnäst.

3. ALLT HÄNGER IHOP

I vår krympande värld kan till synes orelaterade händelser vara länkar i samma kedja. Natur, politik och ekonomi hänger i dag ihop. Vilket färdmedel en arbetspendlare i Stockholm väljer spelar roll för en bonde i Ecuador. Livets trådar spinner en väv som omfattar alla planetens ekosystem. Varje länk spelar roll.

4. FÖRVÄNTA DET OVÄNTADE

När Jorden förändras kan vi vänta oss överraskningar. De krafter som styr planetens förändringar är komplexa och skapar inte sällan plötsliga och oväntade problem. Förr kunde vi förutsätta att de stora systemen vi omgavs av – från de politiska till de ekologiska – var stabila och förutsägbara. Nu, och än mer i framtiden, kan vi bara vara säkra på en sak: att saker förändras. Överraskningar blir det nya normala.

5. RESPEKTERA PLANETENS GRÄNSER

Som många forskare redan påpekat gäller det nu att till varje pris undvika förödande tröskeleffekter i Jordens grundläggande processer. Ingenting är viktigare. Som tur är har vi tillräckligt mycket kunskap och data för att kunna fastställa planetens gränser som, om vi passerar dem, kan få katastrofala följder. Om vi däremot respekterar dessa gränser går vi en säker framtid med obegränsade möjligheter till mötes.

6. DET GLOBALA PERSPEKTIVSKIFTET

Sedan den industriella revolutionen har vi inbillat oss att våra handlingar inte får några konsekvenser, att vi kan välja om vi vill eller inte vill bry oss om naturen. Men vilken jordbrukare som helst kan berätta att det inte stämmer. Valet står inte mellan jobben och miljön, för de är beroende av varandra. Det är därför vi behöver ett paradigmskifte – ett helt nytt sätt att tänka kring de här frågorna: Vi behöver återknyta kontakten mellan människa och natur, mellan samhälle och biosfär och mellan den mänskliga världen och Jorden.

7. BEVARA JORDENS ÅTERSTÅENDE SKÖNHET

Vi tar vår älskade värld för given – och förstör den så snabbt. Gryningsljuset över slätten. Silverblänket från fiskar i vattnet. Hökens skriande över skogen. Alla har sin uppfattning om skönhet och det är först när vi inte längre kan upp- fatta den som vi saknar den. Det är hög tid att kämpa för vår återstående vackra natur – inte bara för dess egen skull utan för att garantera vår egen välfärd och vårt eget välbefinnande.

8. VI KAN VÄNDA TRENDEN

Vi har de verktyg som krävs – intelligens, kreativitet och teknologi. Vi kan vända den nedåtgående trenden. Vi kan livnära nio miljarder människor utan att avverka alla skogar. Vi kan leverera energi till våra företag utan fossila bränslen. Men det enda sättet att nå välfärd är genom miljövänlig tillväxt. Det handlar inte om uppoffringar utan om en investering för framtida välfärd i världen. Business-as-usual är inte längre ett alternativ.

9. FRIGÖR INNOVATIONSKRAFTEN!

Människan har en otrolig förmåga att övervinna de svåraste utmaningar. När vi väl inser riskerna med att fortsätta på den utstakade vägen, kommer vi att börja leta efter kreativa och lönsamma alternativ – det är så innovationskraft fungerar. Och här kan vi ta hjälp av planetens gränser; genom att fastställa tröskelvärden och ett tak för utnyttjandegraden av resurser, ekosystem och klimat kommer vi att kunna stimulera en våg av uppfinningar inom hållbar teknik.

10. DET VIKTIGASTE FÖRST

Vi måste vara realistiska. Ett mentalt perspektivskifte när det gäller hållbarhet kan ta en generation att få fäste och vi borde ha börjat för länge sedan. Väntar vi 30 år är det för sent. Därför rekommenderar vi en dubbel strategi: 1) vi tacklar de mest akuta problemen omgående, som klimatförändringarna, övergödningen av kväve och fosfor samt förlusten av biologisk mångfald; 2) vi gör allt som står i vår makt för att återknyta en långsiktig kontakt till naturen. Jorden förtjänar inget mindre. Vår värld är beroende av inget mindre.

Big World Small Planet
Utgivningsår 2015
Format 156 x 218
Bandtyp Inbunden
Antal sidor 208
Illustrationer/foton Ca 85

Media och pressförfrågningar:
Simon Hohn, kommunikationsansvarig Max Ström
Email: simon.hohn@maxstrom.se
Tel: 08 545 043 10 | Mobil: 070 789 1300